...

Privacy beleid van Meet your Mind

Meet your Mind bv verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van hun klanten en geïnteresseerden in functie van het versturen van nieuwsbrieven, e-books, e-cursussen en uitnodigingen.

In het kader van de wet ter bescherming van persoonsgegevens vindt u hieronder hoe Meet your Mind, met maatschappelijke zetel te Zijpstraat 148 2570 Duffel, jouw persoonsgegevens verzamelt en opslaat in functie van hun commerciële activiteit.

Meet your Mind verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te verwerken, rekening houdend met de van toepassing zijnde wetgeving hieromtrent, welke geregeld is in Europees verband. Hierover werd in Europees verband een verordening aangenomen op 27 april 2016 welke op 25 mei 2018 definitief van toepassing zal zijn.

Hoe en welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Meet your Mind verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld via een contactformulier op de website.

De gegevens die op deze manier verzameld (kunnen) worden zijn:

  • Voor en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Meet your Mind verzamelt eveneens persoonlijke gegevens van klanten. In dit geval gaat het over bijkomende informatie die u zelf aan ons meedeelt tijdens de persoonlijke gesprekken en die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze opdrachten.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden enkel bewaard om u telefonisch, per mail of per brief te kunnen contacteren in het kader van de opdracht die we hebben, en in het kader van de gevraagde dienstverlening (vb het kunnen ontvangen van een nieuwsbrief).

Persoonlijke gegevens worden enkel verwerkt indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier of het invullen van een intake document.

Hoelang bewaart Meet your Mind uw gegevens?

Meet your Mind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst, en worden nooit doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Uw gegevens worden enkel gedeeld met derde partijen:

Indien noodzakelijk in het kader van onze bedrijfsactiviteit (bijvoorbeeld: LaPosta, Microsoft One Drive, norton backup services)

In het kader van wettelijke verplichtingen (boekhouding).

Worden uw persoonlijke gegevens op een veilige manier bewaard?

Meet your Mind beschouwt het veilig bewaren en behandelen van uw persoonlijke gegevens als een prioriteit. We doen er alles aan om misbruik, diefstal, verlies, en dergelijke tegen te gaan.

Daarom maken we gebruik van beveiligingssoftware om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, verlies of openbaarmaking.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of moest u meer informatie wensen over de manier waarop we de beveiliging garanderen, kan u steeds contact met ons opnemen via annemie@meetyourmind.be.

Kan ik zelf mijn gegevens inzien of wijzigen?

Onderaan elke mailing die verstuurd wordt door Meet your Mind bevindt zich een “uitschrijf knop”. Via deze knop kan u uw geregistreerde gegevens (emailadres, naam, voornaam, telefoonnummer) opvragen, wijzigen, en indien gewenst volledig uitschrijven.

Indien u uitschrijft voor een mailing, worden AL uw persoonlijke gegevens verwijderd uit ons databestand en ontvangt u geen enkele nieuwsbrief meer van Meet your Mind.

Wenst u informatie over andere gegevens die we bewaren, dan kan u contact opnemen met annemie@meetyourmind.be.

Ontvangt u geen mailings van Meet your Mind, en wenst u toch te weten of we eventueel persoonsgegevens over u bewaren, dan kan u contact opnemen met annemie@meetyourmind.be.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen of bedenkingen omtrent het privacy beleid van Meet your Mind, naam dan contact op met:

Annemie: 049543 47 15 – annemie@meetyourmind.be