Online traject: Welke stappen?

Welke stappen zet je tijdens het online traject “Make your own move in change”?

Je levensgeluk zelf in handen nemen is een uitdaging in een wereld waar verandering de regel is.

Laat de veranderingen niet zomaar op je afkomen en neem de regie zelf in de hand. Zo ben je mentaal sterker en veer je sneller terug recht bij een onverwachte uitdaging.

Positief omgaan met verandering is eenvoudigweg noodzakelijk om te kunnen surfen op de golven van het leven.

Stap 1: Meet your Mind: wat beweegt je of houdt je tegen bij verandering?

Van nature houden we niet zo van verandering. We zijn bang voor het onbekende en proberen de situatie weer onder controle te krijgen. Maar: wat betekent verandering eigenlijk en waarom zijn we er bang voor?

Je ontdekt hoe je van nature uit omgaat met verandering en wat dit voor jezelf en voor je omgeving betekent. Je krijgt inzicht in de verschillende manieren hoe je verandering kan adopteren. En leert welke handvaten je beter helpen bij het omgaan ermee. Zodat je je emoties beter begrijpt en weerstand ombuigt naar kansen.

Stap 2: Meet your Evolution: wat is je groeipotentieel en wil je veranderen?

Waarom reageren we emotioneel bij verandering? Omdat een verandering raakt aan onze behoeften. Een onverwachte verandering is een bedreiging voor ze. Door behoeften kom je in beweging, het zijn je motivatoren. Bij een onverwachte verandering wordt dat wat je nodig hebt om te leven en jezelf te ontwikkelen, bedreigd. Hierdoor ontstaan gevoelens van twijfel, onzekerheid, angst, verdriet of boosheid.

Maar: een verandering is geen reëel gevaar voor je leven. Je hebt meer invloed op de nieuwe situatie dan je denkt. Door te vertellen wat je nodig hebt, krijg je er weer grip op. In deze stap leer je om vooropgestelde ideeën los te laten zodat je jezelf en de situatie meer accepteert. Om tenslotte bewust te worden van je gevoeligheid die vertelt wat je wel en niet wil.

Stap 3: Meet your Energy: Wat dient je niet meer en kan je beter loslaten? Wat geeft je energie?

Een verandering dwingt je vaak om jezelf verder te ontwikkelen. Het helpt om te leren je emoties op een betere manier uit te drukken, om er betekenis aan te geven en om anders naar situaties of naar het leven te gaan kijken.

Je ontwikkelt in deze stap je veerkracht door je gevoelens verbindend te leren communiceren. Om vervolgens te reflecteren over het voordeel van de verandering en er zo betekenis aan  te geven. Want: elk nadeel heeft zijn voordeel. Aan de hand van het verhaal over een wijze Chinese boer en zijn paard leer je dat positief denken een kwestie van mentaliteit is. Het is een valse tweedeling om wat niet leuk is als slecht te bekijken en wat leuk is als goed te bekijken. Dit verandert je kijk op de verandering en verhoogt je energie.

Stap 4: Meet your Trust: Hoe kijk je met meer vertrouwen naar de toekomst?

Veerkrachtig omgaan met verandering vraagt de moed om de verandering aan te gaan, inclusief de angst. Dit maakt je een moedig mens die meebeweegt en surft op de golven van het leven. Juist dit maakt je veerkrachtig.

In deze stap leer je om meer op je moed dan op je angst te varen. Want: als je de uitdaging aangaat, vermindert juist de angst. Dat is het boeiende aan dit proces. En ja: je kan falen. Juist door dit falen, leer je en groei je. Je oogst wat je gezaaid hebt en boort concreet je krachtbronnen aan bij het omgaan met jouw verandering. Om tenslotte de verandering een plek te geven in je leven en in te zien dat dit misschien wel het beste is wat je overkomen is.

Move to More Mental strength in your life

Kies er nu voor om je eigen levensgeluk in handen te nemen

Zet jouw move in change en ga veerkrachtig om met verandering.

Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren en anderen windmolens

– Chinees gezegde –