psycholoog duffel

Effectief leiderschap zet de belangrijkste dingen op de eerste plaats. Effectief management is de discipline om het uit te voeren. Charles Eisenstein

Je wil dat jouw team een sterk topteam is. Bij een topteam zetten de individuen hun sterktes in zodat anderen ervan kunnen leren en kunnen groeien in hun potentieel. Hoe doe je dit? Hoe weet je wat de sterktes zijn van jouw medewerkers? En: hoe kan je deze talenten inzetten om anderen te versterken?

Een tijd geleden begeleidde ik een team dat los van elkaar zijn talenten perfect kon inzetten. Ieder kende zijn sterktes en gebruikte deze in zijn of haar werk. Maar het waren losse individuen waarbij niet van elkaar geleerd werd. Bij een probleem zocht ieder voor zich de oplossing of werd de manager ingeschakeld. Graag deel ik in deze verandersleutel met je hoe het team inzicht kreeg in de sterktes van de collega’s, waar per teamlid groeipotentieel zat en hoe mekaars sterktes ingezet werden zodat ze van mekaar konden leren.

Stap 1: Breng de competenties in kaart

Alle teamleden gaan individueel aan de slag en brengen hun sterktes en competenties in kaart aan de hand van een competentiematrix. Vervolgens denken ze na over de vraag voor welke competenties zij zelf groeipotentieel zien. Deze competenties zitten in de stretchzone, wat wil zeggen dat in dit speelveld nieuwe zaken getraind kunnen worden, mensen bereid zijn om te experimenten om zo te komen tot nieuw aangeleerd gedrag om hun groeipotentieel te ontwikkelen.

Stap 2: Verbind de sterktes van anderen aan het groeipotentieel

Daarna stelt iedereen zijn werk voor aan alle teamleden aan de hand van een levende tentoonstelling. De andere teamleden worden uitgenodigd om hun sterktes te verbinden met de competenties in de stretchzone van de collega’s. Er worden verbindingslijnen getekend van het ene blad naar het andere. Het resultaat is een web van vele mogelijkheden van leren van elkaar.

Stap 3: Leren van mekaars sterktes

Vervolgens maken we dit concreet en gaan de collega’s leren van mekaars sterktes. We maken dit visueel en levendig door een opstelling te doen met de hele groep samen.

Op de grond staat een lijn getekend. Onder deze lijn ervaart de medewerker comfort en verloopt alles vlotjes. Boven de lijn is de stretchzone: hier is er de wil en mogelijkheid om te leren en te experimenteren. Het teamlid dat aan de beurt is, legt de competentie dat hij wil leren boven de comfortlijn, in de stretchzone en gaat onder de comfortlijn staan. Vervolgens gaan alle andere teamleden vragen stellen, hardop benoemen hoe ze het teamlid kunnen helpen, onderzoeken op wat al wel goed loopt en hoe dit kan helpen. Telkens als de persoon het gevoel heeft dat hetgeen gezegd wordt, helpt om te groeien, zet hij letterlijk een stap naar voor, richting de te ontwikkelen competenties. Tot hij het gevoel heeft dat hij met alles wat aangereikt is, de competentie kan leren en het leerexperiment kan en wil aangaan. Op dat ogenblik zijn er geen drempels meer om te groeien!

Tenslotte benoemt het teamlid wat hij concreet gaat doen, alleen en in samenwerking met collega’s. Zijn actieplan om te leren, is klaar.

Stap 4: Vieren van alle sterktes

Sluit dit intens leerteammoment af met een viermoment. Vier de sterktes van alle medewerkers. Laat iedereen hierbij het vertrouwen uitdrukken in de kracht van het leren van mekaar en in het geloof dat ze ook effectief gaan leren. En bij elk leersucces: vier ze.

Nog meer tips om je team te versterken?

Vijf tips voor een stressvrij en productief team

Geef leerfeedback aan je medewerkers

Verandering omarmen - meet your mind.jpg

 

Positief omgaan met verandering?

Download mijn gratis whitepaper met praktische voorbeelden en concrete tips om sterker te staan in een veranderende wereld.

Download hier mijn whitepaper en ga nu aan de slag met je uitdaging.