psycholoog duffel

Wanneer je geïnspireerd bent door een groot doel,
dan overstijgt je geest alle beperkingen,
je bewustzijn verruimt zich in alle richtingen,
en je vindt jezelf terug
in een nieuwe, grote en wonderlijke wereld.
Patanjali

De achtbaan van het leven
De achtbaan van het leven is net de achtbaan uit het pretpark. Het treintje kan alleen maar omhoog nadat het eerst omlaag is gegaan. De neerwaartse kracht zorgt ervoor dat de trein weer omhoog kan. De slimme constructeur maakt optimaal gebruik van de neerwaartse kracht, zodat het maximale resultaat met een minimum aan energie wordt bereikt.
In de achtbaan krijgt de inzittende een heel ander beeld van de “wereld”. Soms van boven, dan van onderen, dan links, dan rechts. Dat maakt dat het oorspronkelijke perspectief op de werkelijkheid anders wordt en leidt tot nieuwe inzichten. Zo wordt het leven alleen maar mooier door te leren slim en optimaal gebruik te maken van mislukkingen en vanuit een ander perspectief te kijken.

Slachtoffer of schepper
Kinderen stappen onbevangen in de achtbaan. Volwassenen weten uit ervaring welke “gevaren” wachten. Die uitdaging aangaan, vraagt moed. Vooral ook omdat de inzittenden op zichzelf worden terug geworpen en eigen angsten en onzekerheden moeten overwinnen en effectief inzetten.
De onderste helft van de achtbaan van het leven wordt gekenmerkt door de slachtofferrol, door angst. De bovenste helft heeft als kwaliteit liefde, betrokkenheid, respect, overvloed en het gevoel van eenheid, er samen voor staan. Wie hier verkeert, ziet mogelijkheden en schept hiermee zijn eigen professionele leven.

Wijsheid is toegepaste kennis
If you always do what you did, you will always get what you got. Wie steeds op dezelfde manier denkt, zal ook steeds dezelfde resultaten krijgen.
Het is beter om zo snel mogelijk uit de onderste helft van de achtbaan te geraken, maar dan moeten we wel accepteren dat het is zoals het is. Dat betekent dat we in toenemende mate ons ervan bewust worden wat er in en om ons heen gebeurt: we worden wakker uit de ontkenning.
Bewustzijn is kijken naar wat er is, contact maken met wie of wat ik ben of wil zijn als werknemer. En wat ik wil betekenen voor mijn werkomgeving. Wat is mijn toegevoegde waarde?
Aandacht omvat het vermogen te observeren, zonder oordeel waar te nemen wat nú plaatsvindt, concreet weten wat de wensen voor de toekomst zijn en constructief gebruik maken van het verleden, van de onderkant van de achtbaan, als bron van kennis en wijsheid.
Zelfbewustzijn maakt alles en iedereen tot leermeester. Een zelfbewust mens evalueert en kijkt naar wat er is en kiest vervolgens voor functioneel gedrag en accepteert dat dingen zijn zoals ze zijn. Als je weet wat je doet, kan je doen wat je wilt. Wijsheid is toegepaste kennis.
Naar Pieter Van Breemen

Denken in mogelijkheden
Wijsheid is toegepaste kennis en betekent dan ook dat je je doorheen de onderkant van de achtbaan heen worstelt. Je kijkt je angsten in de ogen, overwint de onzekerheden en leert uit wat je tegenkwam.
Wijsheid is ook: denken in en leven vanuit mogelijkheden. Leven vanuit jouw scheppingskracht.
Zoals Nick Vujicic: hij leeft zonder armen en zonder benen. Maar wat een scheppingskracht heeft zijn getuigenis! Tranen van ontroering lopen over mijn wangen als ik naar dit filmpje kijk …

Wil jij weten wat jouw scheppingskracht is?

Wil jij uit de onderkant van de achtbaan stappen? Wil jij leven en werken vanuit jouw mogelijkheden? Meld je dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan voor een traject loopbaanbegeleiding en ontdek jouw grote doel in dit leven.

Verandering omarmen - meet your mind.jpg

 

Positief omgaan met verandering?

Download mijn gratis whitepaper met praktische voorbeelden en concrete tips om sterker te staan in een veranderende wereld.

Download hier mijn whitepaper en ga nu aan de slag met je uitdaging.