psycholoog duffel

Ons leven lijkt op een rivier die alle kanten kan op gaan. Het ene moment kabbelt je leven ongestoord door in de bedding van de rivier, het andere moment is je leven als een stil meer, vervolgens kan je in een waterval terecht komen of plots kan je leven in een kolkende maalstroom veranderen. Op deze momenten ervaren we stress en vraagt het leven het uiterste van ons. We hebben geen invloed op wat ons overkomt. Maar we kunnen wel invloed uitoefenen in de manier waarop we reageren. Onderzoek wijst uit dat de gevolgen van stress grotendeels bepaald worden door de manier waarop we ermee omgaan.

Soms geraak je er zelf niet uit en zoek je hulp. Als mensen bij mij aankloppen, leer ik hen vaak eerst mediteren. Waarom? Omdat mediteren een manier is om met wat op ons afkomt om te gaan, zodat je minder in die kolkende maalstroom van het leven terechtkomt.

Ik geef je graag drie tips om te leren mediteren. Ga ermee aan de slag. Want: mediteren brengt rust, gemak en vertrouwen in je leven.

Tip 1: Zitten en zo “de geest thuis brengen bij zichzelf”

Stel je een glas voor, gevuld met modderig water. Als het water stilstaat, zakt de modder naar de bodem en wordt het water helder. Onze geest is zoals dit glas water: als je je geest de kans geeft om zich te stabiliseren, kan de modder van gevoelens, gedachten en gewaarwordingen bezinken en wordt alles weer helder.

Dit gaat niet van het ene moment op het andere. Bij de start van de meditatie schieten allerlei gedachten door je hoofd. Het helpt om je aandacht op je adem te richten. Gedurende enkele minuten volg je met je volledige aandacht je adem. Je traint zo je geest om met zijn aandacht op één iets te focussen. Het gebabbel van je gedachten en gevoelens verstilt hierdoor, want: je geeft het geen aandacht.

Vervolgens richt je je aandacht op je gedachten, gevoelens en gewaarwordingen. Je observeert wat er aan het gebeuren is in jezelf en je lichaam. Je laat dit zonder oordeel komen en gaan, zoals de golven in een kabbelende beek komen en gaan. Uiteindelijk zullen ze zich minder opdringen aan jou en verdwijnen ze weer in de rivier. De modder zakt naar de bodem, het water wordt helder en je geest kan zich stabiliseren.

Tip 2: Je hechtdiertje mag op vakantie

We voelen ons graag veilig en gelukkig. We hebben een hechtdiertje in ons dat bij elke gebeurtenis in ons leven zich afvraagt of het veilig is of niet. Het is goed dat we dit diertje hebben want hierdoor kunnen we adequaat  reageren bij reëel gevaar. Maar het hechtdiertje doet graag overuren door op deze manier te reageren:

1.      Als we een situatie prettig vinden, hechten we ons eraan.

2.      Als we een situatie onprettig vinden, willen we dat die ervaring weggaat. We duwen ze weg en er ontstaat aversie.

Beide reacties kunnen heel sterk aanwezig zijn. Ze zijn zo krachtig en hebben vaak zo’n zuigkracht dat we kunnen spreken van tsunamigolven van verlangen of aversie. Als je naar je persoonlijke leven kijkt, zal je wellicht merken dat hechten, verlangen, afkeer of aversie alom aanwezig zijn.

Door je tijdens de meditatie gewaar te worden van deze reacties, train je jezelf in opmerkzaamheid. Je merkt op dat je reageert met afkeer of verlangen. Door hiervan meer bewust te worden, kan je je aandacht telkens zachtjes terug brengen naar de situatie zelf en je bewust zijn van je relatie met de ervaring. Hierdoor kom je los van je automatische reactie van hechten of wegduwen en ontstaat er ruimte om er anders mee om te gaan. Je hechtdiertje mag op vakantie.

Tip 3: Oefenen in liefdevol bewust zijn van wat je doet, terwijl je het doet

Het doel van mediteren is: liefdevol aanwezig zijn. Maar: wat betekent dit? Aanwezig zijn, is aandachtig observeren van wat er plaats vindt in jezelf, in je lichaam, zonder oordeel. Opmerken wat de invloed is van een gedachte op je gevoel of op je lichaam. Opmerken dat er ruimte is tussen de gedachten. Opmerken dat je geest druk of rustig is.

Door zo bewust te kijken naar wat je doet, terwijl je het doet, besef je dat je niet deze ervaringen bent en dat je er niet mee samenvalt. Je identificeert je niet langer met je ervaringen. Het is alsof je op een rots in de rivier van de stroming van je leven gaat zitten, waardoor er ruimte ontstaat tussen jou en deze stroom. Deze ruimte is er. Je bent niet het verdriet, de blijdschap, de kramp of de tinteling. Jij bent je als liefdevolle waarnemer bewust van dit alles.

Het resultaat? Je voorziet de spiraal van denken en emotie niet langer van nieuwe input. Opmerkzaam zijn en aanwezig zijn met een niet oordelende blik wordt als het ware een bescherming waardoor de spiraal van denken en emotie minder zuigkracht krijgt.

Wat is meditatie niet?

1.      Verdwijnen uit de realiteit

Meditatie heeft niets te maken met gewijzigde toestanden van bewustzijn. Bij meditatie ben je helemaal aanwezig en ben je je ten volle bewust van wat er rondom jou gebeurt.

2.      Een plant worden

Het is niet de bedoeling om geen gedachten of gevoelens meer te hebben. Je verliest dus niet je intelligentie of levendigheid. Wel integendeel: meditatie maakt je levendiger en alerter.

Ervaar meer rust, gemak en vertrouwen in je leven.

·        Wil je rust in de chaos ervaren?

·        Wil je vaardiger omgaan met de maalstroom van het leven?

·        Wil je leren loslaten en de situatie accepteren?

·        Wil je bewuster omgaan met situaties?

·        Wil je met meer vertrouwen in het leven staan?

In mijn online meditaties leer ik je bewust te kijken naar wat je doet, terwijl je het doet. Op die manier word je niet langer meegezogen in de zuigkracht van denken en emotie. Zodat je veerkrachtiger omgaat met de maalstroom van het leven.

Lees meer over de meditatiereeks via deze link.

Verandering omarmen - meet your mind.jpg

 

Positief omgaan met verandering?

Download mijn gratis whitepaper met praktische voorbeelden en concrete tips om sterker te staan in een veranderende wereld.

Download hier mijn whitepaper en ga nu aan de slag met je uitdaging.