psycholoog duffel

Je bent gemaakt van licht.
Schijn fel,
het is je ware aard.
Anam Cara

Complimenten geven vleugels
Iedereen van ons krijgt graag complimenten voor iets dat we gedaan hebben of voor iets waar we goed in zijn. Het geeft ons een goed gevoel en vaak glimlachen we dan spontaan. Ons zelfbeeld krijgt een boost en we vliegen even op vleugels. En toch verlangen we naar een diepere erkenning, want dit geeft ons niet echt de bevestiging die we werkelijk zoeken.

Wanneer voelen we ons werkelijk gezien?
We weten ons werkelijk bevestigd als we gezien worden in de goedheid van onze intenties. Als dus de diepere bedoeling van ons gedrag herkend wordt, voelen we ons pas echt gezien. In het open contact met iemand kunnen onze basale goedheid en onze welwillende intenties erkend worden. Dan ervaren we een diepe ontmoeting, we ontmoeten elkaar in onze zielsaard.

Wat gebeurt er in de ontmoeting met iemand die basale goedheid of vriendelijkheid uitstraalt?
We voelen ons bij zo iemand als het ware meteen op ons gemak, we voelen ons thuis. Wat we ook vertellen, welk verhaal er ook speelt, in welke kramp we ook zitten, welke pijn of verdriet we ook meedragen, we krijgen, doorheen de basale goedheid, het gevoel dat onze heelheid gespiegeld wordt. Het respect voor wie we ten diepste zijn, is voelbaar aanwezig in het contact.
Als we de herkenning van onze heelheid terug gespiegeld zien in de ogen van iemand anders, ontspant er iets binnen in ons. Zoals er bij een vrije uitademing een zacht en royaal ‘aaaah’ klinkt, zo voelt de herkenning aan als een zacht en royaal ‘aaaah’. Er komt een wezenlijk respect vrij, ondanks onze tekortkomingen en fouten. Als we onszelf gezien weten in onze basale goedheid, laat een langdurig zoeken los. Het is alsof we ooit ons huis zijn kwijtgeraakt en via omzwervingen onze thuisbasis weer terugvinden. We voelden ons ontworteld en in de onrust verlangden we ernaar om ons huis terug te vinden. Dit verlangen is de brandstof voor onze zoektocht naar geluk. En deze zoektocht gaat over de erkenning van de altijd aanwezige goedheid in onszelf en in anderen.
Iedereen verlangt er onbewust naar om gekend te worden in zijn of haar oorspronkelijke aard. Ergens hebben we er weet van. Vanuit ons dagelijks zelf geloven we dat er iets niet aan ons klopt en tegelijk is er het diepe weten dat we ten diepste werkelijk goed zijn.

We kennen dus onze inherente goedheid van ons Zelf. Hoe kan je deze ervaren? Hoe kan je dit Zelfgevoel in jezelf wakker maken en brandend houden?
Je kan jezelf zo vaak mogelijk de spiegeling van je fundamentele goedheid aanreiken. In spiegeling met een omgeving die jouw inspireert, ontwikkelt en stabiliseert zich jouw Zelfgevoel. In de spiegeling met Spirit communiceert jouw inherente heelheid met heelheid.

Meditatie: herinner wie je werkelijk bent
Je kan de meditatie “Herinner wie je werkelijk bent”, doen. Deze meditatie helpt je om de wereld van gedachten los te laten en in contact te komen met een ruimte die van je geest die open is. Je ervaart een ruimte van openheid, liefde, goedheid, helderheid en liefde.

Meditatie: visualisatie van je Vrije Zelf
Je kan de visualisatie en meditatie van je vrije Zelf doen. Je Vrije Zelf is je wijsheidsgeest, het is je ware aard, wie je oorspronkelijk en ten diepste bent. Je Vrije Zelf staat los van je geschiedenis. Het is dat deel in jouw dat je kern is, je essentie en er altijd al geweest is. Het is nooit beïnvloed door datgene wat je in het leven hebt meegemaakt.
Je Vrije Zelf is vrij van grijpen, vrij van hechten, vrij van wegduwen, vrij van aversie, vrij van afwezig zijn.
De visualisatie van je Vrije Zelf brengt je op een directe manier in contact met je Spirit en de goedheid van je wezen. Je Vrije Zelf representeert je fundamentele goedheid. In contact met je Vrije Zelf kan je zien dat alles van Zijn gemaakt is.

Ga zitten en geef jezelf de toelating om in je grootsheid, in je koninklijke zwaanschap te rusten. Sluit je ogen en neem de tijd om dit echt te laten doordringen: geef jezelf de toelating om er te zijn en het leven te voelen. Voel het leven …. voel jouw leven …
Stel je vervolgens voor dat je je in een inspirerende ruimte bevindt. Je stelt je deze ruimte levendig voor: de kleuren, de vormen, de geuren. Voel en ervaar de kwaliteiten van Zijn die in de ruimte aanwezig zijn: de schoonheid, de harmonie, de openheid, de vrede, de liefde, de helderheid, de kracht. Merk dat je je hierdoor prettiger voelt. Laat de kwaliteiten van die ruimte ook voelbaar worden in jou. Je stelt je voor dat de schoonheid, de harmonie, de openheid, de vrede, de liefde, de helderheid, de kracht jouw helemaal doordringen. Je bent gemaakt van liefde, goedheid, schoonheid, kracht. Merk hoe je je opener, lichter, prettiger gaat voelen. Rust in je oorspronkelijke, ware en liefdevolle aard. Rust in je inherente goedheid.
Ga van hieruit een nieuwe dag tegemoet.

Aan de slag met meditatie?

Ik sprak verschillende meditaties in zodat je er zelf mee aan de slag kan. Je kan hier de meditatie beluisteren.

Verandering omarmen - meet your mind.jpg

 

Positief omgaan met verandering?

Download mijn gratis whitepaper met praktische voorbeelden en concrete tips om sterker te staan in een veranderende wereld.

Download hier mijn whitepaper en ga nu aan de slag met je uitdaging.